Leker er slett ikke en ny oppfinnelse. Barn har lekt helt fra tidenes morgen. Dyreunger leker også, og lek er en viktig læringsprossess for å håndtere voksenlivets utfordringer. Mange tradisjonelle leker var nok nettopp leker som lærte barn viktige ting. Til og med treklatring og løping er jo leker som utvikler nyttige ferdigheter. Men hva var det aller første leketøyet som ble laget=

Få leker er funnet

Det er ikke funnet så veldig mange leker under store arkeologiske utgravinger. Dette kan delvis skyldes at de fleste gravene som er utforsket er voksengraver, eller det kan være at lekene er vanskelige å finne. De eldste lekene i verden var nok ting som ble funnet i naturen, som steiner, kongler, pinner og skjell. Andre gamle leker kan ha vært laget av hyssing eller tre, og som har blitt ødelagt gjennom årene.

De eldste kjente lekene

Likevel antar forskerne har dukker er blant de eldste lekene i verden. Det er funnet dukker som er mer enn 5000 år gamle. I tillegg er det funnet gamle spill, baller og mekaniske leker. Dukker er funnet over hele verden, men man er usikker på om de var leker eller religiøse gjenstander. Men det er ingen tvil om at barn har lekt med ulike leker også i tidligere tider.