Har du vurdert å sette tapet på veggene på barnerommet? Da bør du lese videre her!

Start med det som interesserer dem

Tapet på barnerommet er ikke bare en god måte å dekorere rommet på, men kan også inspirere barnet til lek – hvis det gjøres riktig. For å velge tapet barnerom kan du ta utgangspunkt i en interesse barnet har fra før.

Barn som er interessert i dyr vil ha glede at et tapet som viser ulike dyrearter, eller kart som viser hvor i verden de ulike dyreartene kommer fra. En bilinteressert småtass vil elske å oppdage bilder av biler i ulike farger på veggen, eller ulike arbeidsmaskiner i flotte farger!

Bilder av enhjørninger, skyer og feer kan gi den lille følelsen av å selv være i et eventyr, og dette kan igjen inspirere til mye lek.

Kun fantasien setter grensen for hva du kan oppnå på barnerommet med kombinasjonen av farger, tapet, bilder, leker og ulike materialer og tekstiler. Kanskje finner du selv kimen til en ny lidenskap mens du holder på, eller blir inspirert til å velge tapet til ditt eget soverom?

Lær om omgivelser og estetikk

Gøyal tapet kan være en fin måte å trekke et barns oppmerksomhet til omgivelsene. Dette er en viktig del av å utvikle et barns estetiske sans, som hjelper dem å knytte forbindelser mellom omverdenen de lever i, til kunst, musikk og fantasilek.

Estetisk sans kan bidra til å øke barns motivasjon for læring, og for å utvikle viktige sosiale ferdigheter i samhandling med andre barn og voksne.

Vi gjør det vi kan for barna våre og for å sikre dem en god utvikling. Tapet er et enkelt tiltak som absolutt er verdt å prøve for å sette i gang barnets fantasi – bare sett i gang!