Mange av dagens moderne leker er batteridrevne. Det stiller ekstra høye krav til sikkerhet, slik at barn ikke får tak i batteriene og kan svelge dem. Noen mener også at batteridrevne leker er et miljøproblem, ettersom det jo blir mange brukte batteriere. Men dersom disse batteriene leveres inn, er dette et mindre problem.

Kvantitet over kvalitet

Det er et langt større problem at dagens barn har altfor mange leker, og at mange av dem har dårlig kvalitet og dermed kort levetid. Produksjon av leker krever mange ressurser, og det brukes mye plast til lekeproduksjon. Når lekene har dårlig kvalitet, eller hvis barna fort blir lei av dem, kan lekene ende med å bli et miljøproblem. Mange kjøper altfor mange billige leker, uten å tenke på holdbarheten. Selvsagt skal du glede barna dine med leker, men kanskje det er bedre å satse på kvalitetsleker som holder lenge, i stedet for billige leker som går i stykker raskt. Det aller verste er å kjøpe batteridrevne leker der batteriene ikke kan byttes. Da blir det i hvert fall mye søppel av det.

Kreative leker er fortsatt best

Skal du kjøpe leker som varer lenge, er det fortsatt best å satse på kreative leker, for eksempel perler, byggeklosser og lignende. Noe som barna kan bruke på nytt igjen på utallige måter, uten å gå lei av dem. Jo snevrere bruksområdet en leke har, desto større sjanse er det for at barna går lei av lekene. Sats heller på leker som kan gjenbrukes mange ganger, og som dermed varer lenge. Treleker er også mye bedre for miljøet enn plastleker. Velg gjerne leker som er produsert på en etisk forsvarlig måte.