Kurs / Dukketeaterverksted

 Dukketeaterverksted

Ønsker du at barna på din skole skal få oppleve gleden ved dukketeater, kan dere bestille et dukketeaterverksted.  Vi kan tilpasse verkstedet for elever fra 1. klasse og helt opp til videregående trinn.

Avhengig av barnas alder og tiden som er til rådighet lager vi bordspilldukker av ull og setter opp en bordspillforestilling.  Det er barna selv som lager historien vi skal spille.

Vi kan også lage sokkedukker og jobbe med dukkestemmer og det å overføre stemmen til dukken på en troverdig måte.  Et slikt verksted vil også kunne bunne ut i en forestilling barna lager selv.

Er det nok tid, kombinerer vi flere dukketyper/metoder for et større prosjekt og en mer omfattende forestilling.

Dukketeaterverkstedet starter alltid med en liten forestilling, denne får dere med "på kjøpet".  Dette for å gi alle barna en felles referanseramme i forhold til dukkene vi skal lage, og for å gi dem inspirasjon til egen forestilling.

/1ANY/CIMG2391.JPG

Bildet viser bordspilldukker laget av barn på Statland skole i Namdalseid. 
Av dukkene laget barna forestillingen
Trollmennene som ville koke flaggermusen"

/1ANY/AnitaBerge-Alveslottet.jpg

 

 Bestilling og priser
Mer info her!

 Kursholder Anita Berge
Mer info her!